Ceník

Odměna za poskytnuté právní služby je stanovována vzájemnou dohodou klienta a advokáta, kdy výše odměny především záleží na časové a právní náročnosti poskytované služby, ale také na míře odpovědnosti spojené s poskytnutím služby a na momentální vytíženosti advokátní kanceláře. 

Odměnu sjednáváme s klientem vždy předem, a lze ji sjednat několika způsoby:

A

Odměna je stanovena paušální částkou za určitý úkon či soubor úkonů.

Paušální odměna je nejčastěji používána pro právní služby, u kterých lze poměrně přesně odhadnout časovou a právní náročnost službu. Advokát předem informuje klienta kolik za danou právní službu zaplatí a jaké právní úkony služba zahrnuje. Fakturace takto stanovené služby probíhá obvykle ve dvou fázích, záloha při zahájení služby a doplatek po realizaci služby.

B

Cena je stanovena hodinovou sazbou.

Takto stanovená cena právních služeb je vhodná spíše pro podnikatelské subjekty či osoby, které vyžadují pravidelnou a stabilní právní pomoc (právní konzultace, zastoupení, vypracování právní dokumentace apod.). Fakturace služeb probíhá obvykle měsíčně, na základě vykázaného přehledu času stráveného poskytnutím právní služby.

C

Odměna je stanovena procentuálním podílem z hodnoty věci/služby.

Odměna stanovená procentuálním podílem z hodnoty věci/služby se sjednává zj. v případech, kdy klient nechce nést riziko neúspěchu ve věci. Takto sjednaná odměna je splatná po realizaci transakce.

D

Odměna je stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o tzv.  mimosmluvní odměnu, která se aplikuje v případě, kdy se strany domluví na účtování odměny dle advokátního tarifu nebo v případě, kdy si strany nesjednají jiný způsob odměny. Principiálně je tato odměna stanovena podle hodnoty věci a obtížnosti případu, kdy je účtována podle počtu právních úkonů poskytnutých v dané věci.  Odměna účtovaná dle advokátní tarifu je vhodná zj. pro soudní spory, neboť v soudních řízeních je odměna advokáta přiznávána vždy podle advokátního tarifu bez ohledu na skutečnost, jaký způsob odměny si advokát s klientem sjednal.

Výše uvedené způsoby sjednání odměny lze i kombinovat, např. paušální odměnu s hodinou sazbou, nebo lze sjednat různé způsoby odměny pro případ úspěchu nebo neúspěchu ve věci. Stanovení způsobu odměny je vždy individuální, kdy je přihlíženo nejen k charakteru služby, ale i k finančním možnostem daného klienta.

V určitých případech poskytujeme i tzv. pro bono služby, kdy jsou právní služby poskytovány za sníženou cenu. Tyto služby poskytujeme především osobám, které se zabývají veřejně prospěšnou činností a nemají dostatek prostředků na úhradu této činnosti.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek