Naši klienti

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby fyzickým osobám, právnickým osobám i obcím. Pro tyto klienty sepisujeme a kontrolujeme smluvní dokumentaci, poskytujeme právní rozbory a konzultace, zastupujeme klienty v řízeních před soudy či správními orgány. Našim cílem je poskytnout kvalitní službu za rozumnou cenu, tak aby byli naši klienti spokojeni a vraceli k nám.

Jak probíhá spolupráce s našimi klienty?

Po seznámení s problémem či potřebou klienta navrhneme řešení problému či základní principy smlouvy, předestřeme ekonomickou náročnost daného řešení a neprodleně po odsouhlasení zvoleného řešení zahájíme práci. V průběhu naší činnosti vždy seznamujeme klienty s jednotlivými právními úkony, které hodláme učinit.  Spolupráci s klienty končíme po dosažení daného cíle.

Kdo jsou naši nejčastější klienti?

Fyzické osoby, řešící běžné životní situace, při kterých je vhodné vyhledat advokáta či fyzické osoby, jež se dostaly do sporu a potřebují právní pomoc.

Druhou velkou skupinu našich klientů tvoří právnické osoby, které s námi řeší běžnou smluvní agendu spojenou s chodem firmy, ale také spory, jež v obchodním styku vznikají. V neposlední řadě pomáháme firmám nastavit vztahy mezi jejich vlastníky a realizujeme koupě či prodeje části závodů či přeměny společnosti. Našimi klienty jsou mimo jiné řemeslníci, architekti, investoři, developeři, vlastníci malých a středních závodů, realitní kanceláře, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby též samosprávným územním celkům, zj. pak menším obcím, které nemají vlastního právníka a často se dostávají do situací, kdy potřebují odbornou právní pomoc.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek