Občanské právo

V oblasti občanského práva sepisujeme smluvní dokumentaci používanou v občanském styku, zj. pak nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, smlouvy o půjčce, zápůjčce, dohody o narovnání a jiné. Vypořádáváme spoluvlastnictví, poskytujeme právní servis spojený se vstupem do manželství, rozvodem a konzultace v oblasti dědictví. Své klienty zastupujeme před soudy, správními orgány, kdy činíme všechny potřebné a účelné úkony, zj. pak podáváme žaloby, účastníme se jednání, sepisujeme odvolání, právní rozbory a další právní úkony.

Poskytujeme komplexní právní servis spojený s vymáhání pohledávek včetně sepisování uznání dluhů, splátkových kalendářů, zastoupení v soudním a následně exekučním řízení. Vždy posuzujeme nejen právní stránku věci, ale i skutečnou vymahatelnost pohledávky, na žádost klientů pořizujeme výpisy z centrálního rejstříku exekucí.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek