Právo elektronických komunikací

Zastupujeme poskytovatele služeb elektronických komunikacích či provozovatelů sítí elektronických komunikací před správními a soudními orgány, upravujeme smluvní vztahy v telekomunikačních společnostech, poskytujeme právní servis související se započetím podnikání v elektronických komunikacích, pomáháme vyřídit registrace u ČTÚ, řešíme spory mezi provozovateli sítí a poskytovateli služeb a uživateli služeb. Developerům a telekomunikačním společnostem sepisujeme smlouvy o zřízení věcných břemen/služebností k inženýrským sítím či jiné smlouvy opravňující položit a provozovat inženýrskou síť v/na nemovitostech třetích stran.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek