Pracovní právo

Poskytujeme právní poradenství související se vznikem a ukončením pracovněprávního vztahu, zastupujeme zaměstnance a zaměstnavatele v soudních řízeních. Sepisujeme pracovní smlouvy, smlouvy o výkonu funkce, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, výpovědi, dohody o ukončení pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní pohotovosti a další pracovně právní dokumenty. Pro své klienty zajišťujeme audity pracovně právní dokumentace a navrhujeme úpravy vzorové dokumentace.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek