Obchodní právo

V oblasti obchodního práva sepisujeme a kontrolujeme smluvní dokumentaci používanou v obchodním styku, zj. pak kupní smlouvy, distributorské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o půjčce, zápůjčce, nájemní smlouvy a nepojmenované obchodní smlouvy, dohody o narovnání.

Své klienty zastupujeme před soudy nebo správními orgány, kdy činíme všechny potřebné a účelné úkony, zj. pak podáváme žaloby, účastníme se jednání, sepisujeme odvolání, právní rozbory a další právní úkony.

Zakládáme, rušíme a likvidujeme obchodní společnosti, družstva a spolky a upravujeme vztahy mezi společníky, odvoláváme a jmenujeme statutární orgány. Dohody společníků o rozdělení pravomocí a zisku ve společnostech zachycujeme do smluv o společném podniku.

Pomáháme navrhnout optimální model pro restrukturalizaci a rozvoj společnosti. Realizujeme přeměny společností, prodeje závodů společností, nepeněžité vklady do základního kapitálu společností.

Nabízíme právní servis pro realitní kanceláře, sepisování budoucích kupních smluv, kupních smluv, úschova kupní ceny a listin, ověřování podpisů, konverze dokumentů.

Poskytujeme komplexní právní servis spojený s vymáhání pohledávek z obchodního styku včetně sepisování uznání dluhů, splátkových kalendářů, zastoupení v soudním a následně exekučním řízení. Vždy posuzujeme nejen právní stránku věci, ale i skutečnou vymahatelnost pohledávky, na žádost klientů pořizujeme výpisy z centrálního rejstříku exekucí.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek