Správní právo

Zastupuje klienty v řízeních před správními orgány (zj. pak před katastrálními, stavebními, živnostenskými, silničními úřady, před Českým telekomunikačním úřadem, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadem pro ochranu osobních údajů a Úřadem průmyslového vlastnictví) a dalšími orgány veřejné správy.

Poskytujeme právní poradenství územně samosprávním celkům, zj. obcím.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek